• +66 (95) 636 7514
  • , +66 (95) 838 7555
  •    TH | ENเกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์เชอร์ แอดวานซ์ กรุ๊ปจำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2547
ดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ด้านการบริหารโรงแรม ตัวกลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สินค้าทุกประเภทให้กับองค์กรรัฐฯ และเอกชน นำเข้า และส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐาน
สากล ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมงานของบริษัทฯ เราจึงมุ่งเน้น
จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง และการพัฒนาบริการให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละองค์กร เรามีทีมงานด้านการตลาดที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการนำผลิตภัณฑ์และบริการไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม สเปน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมัน ออสเตเลีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ อังกฤษ ดูไบ และประเทศเพื่อนบ้าน ทางฝั่งเอเซียทั้งหมด


ศรัยลฉัตร ซ่าร่า โลร์ว

ประธานบริษัท AAG Business

Sarah is President of the AE Consulting Group. She holds a bachelor's degree in political science major public administration and a master's degree in business administration program in marketing from the University of British Columbia, Canada.

With her first-class know-how and a top-class worldwide network, she has been advertising customers from a wide range of industries worldwide for decades. Her area of expertise in hospitality, hotel-business - hotel management, import/export of products, organizing meetings or seminars for public or private organizations as well as acting as a coordinator for providing any products or manpower for public or private organization.

Sarah comes from a family that has been doing business for a long time since the reign of King Rama IV until the present,
having family business in real estate and other important industries.

After graduating in Canada she came back to work in Thailand. Before she moved to the hotel business she worked as an executive secretary
for the managing director of a firearms importing company.

Later On she married an American businessman from Lowe's family. Sarah had to travel a lotwith her husband looking for business
in many countries around the world.

Sarah has opened a real estate business and is also working as a hotel consultant and marketing adviser as well as in the field of consultation
on various lawsuits, with a team of high professional lawyers.

Sarah has an excellent relationship with many business colleagues, bankers, politicians, state-owned enterprises and government agencies.
In almost 30 years, Sarah has gained a wide range of experience in business negotiations. She has a first-class network with business people and investors in many countries.

วิสัยทัศน์

บริษัทอาร์เชอร์ แอดวานซ์ กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการตลาดให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ถึงมือผู้ใช้อย่างทันเวลา และในราคายุติธรรม ด้วยทีมงานขายที่มากด้วย ประสบการณ์พันธกิจ

Do something, make a difference
The ability to do something to make a difference awakens demanded potential. But we will only make a difference if we develop workable concepts for our customers. In this way, we vouch with our work for utmost result and customer orientation. We identify ourselves 100% with the tasks our customers and make their goals our own. These challenges are crucial to success.

The better idea wins
Our work is carried out in a relaxed atmosphere, paired with openness and construc-tive criticism. In our organization the better idea wins.
We compete internally to advance each other, to the success of our customers.

Work for the future
The high level of consulting provided by AE Consulting Group Co., Ltd arises from the fact that we also work on our own future here.
Together for success.

Difficult - but possible
Strict performance orientation is the focus of our work and the average can never be the benchmark. We do not just want to work on problems
for our customers; we also want to solve them uncompromisingly.

ประสบการณ์

  • 1. ด้านการโรงแรม อาทิ การจัดหาพื้นที่ การจัดระบบการจัดระบบบริหาร
  • 2. รับบริหารโรงแรม ทั้งเต็มรูปแบบ และบริหารงานเฉพาะส่วนของการตลาด โดยทางบริษัทมีทีมงานฝ่ายขาย ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะนำกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้บริการกับทางโรงแรม
  • 3. รับจัดประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั่วไป
  • 4. เป็นตัวกลางในการติดต่อ ซื้อ-ขายสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทสามารถที่จะให้คำแนะนำ ในการติดต่อ เจรจาธุรกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
  • 5. เป็นตัวกลางในการรับจัดหา จัดจ้าง สินค้าทุกประเภทให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ทั่วไป
  • 6. นำเข้า และส่งออกสินค้าจากประเทศต่างๆ


บุคคล

บริษัท อาร์เชอร์ แอดวานซ์ กรุ๊พ จำกัด ภายใต้การบริหารรับผิดชอบของดิฉัน และทีมงานซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และความสามารถ ที่จะให้คำแนะนำ และแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ งานที่ผ่านมาถือเป็นเกียรติบัตรที่ลูกค้ามอบให้แก่เรา

เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นสำหรับสินค้า
หลากหลายประเภท ซึ่งทางบริษัทของเราเล็งเห็นข้อสำคัญประการนี้ ทางบริษัทจึงได้
คัดเลือกสินค้าที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัท ได้ตระหนักถึง
ผู้บริโภค และลูกค้าเป็นอันดับแรก สำหรับการคัดสรร และเลือกหาสินค้าต่างๆ ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจัดจำหน่าย หรือแม้กระทั่งการบริการในการจัดหาสินค้าต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการ หรือการฝึกอบรม สำหรับองค์กรทั่วไปที่สนใจให้ทางบริษัทจัดสรรให้ ซึ่งทางทีมงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท ยินดีให้คำแนะนำ และเต็มใจ
ให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง และมีประสิทธิภาพเสมอทีมงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Dr.Naphol Sangsakul

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Wongravee Siriwatthananukij

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Patcha Roongjaeng

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Thunsirikorn Ninlabon

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Nongnut Kittiko

ที่ปรึกษาเภสัชกรพิเศษ

Nawaporn Supachaiweerakul

ที่ปรึกษาพิเศษ

DCL.Col. R.S. Chester

ที่ปรึกษาพิเศษ

Avn. Romchai Chuenpratum

ที่ปรึกษาพิเศษ

Maj.Paran Kittiwat

ที่ปรึกษาพิเศษ

Dr.Napath Suksala